logo

چرا لایف‌وب ؟

اولین مرکز علمی تخصصی رصد و تحلیل فضای مجازی

logo

معرفی شرکت لایف‌وب

با توجه به فراگیری موبایل‌های هوشمند و و شبکه ها و رســـانه های اجتماعی و نیز رقابتی شدن فضای کسب‌وکارها، نیاز سازمانها و شرکت‌ها به داشتن نگـرشی دقیق، علمی و قابل اتکا از داده‌های موجود در بستــر وب طی سال‌های بعد، لایف‌وب با بکارگیری جوانان متخصص کشــور و کسب دانش روز در این حـــوزه برای خلق راهکارها و فرصت‎هایی اثربخش برای مدیران این مرز و بوم تلاش کرده است

هدف لایف‌وب

۱

هدف1

۲

هدف

۳

هدف

۴

هدف

۵

هدف

۶

هدف

ارزش‌های سازمانی لایف‌وب

ارزش1
ارزش
ارزش
ارزش
ارزش
ارزش

تیم متخصص حوزه‌های فناوری اطلاعات دانش بنیان

تیم1

Team

توضیحات

تیم

Team

توضیحات

تیم

Team

توضیحات

تیم

Team

توضیحات

تیم

Team

توضیحات

تیم

Team

توضیحات

تیم

Team

توضیحات

تیم

Team

توضیحات

شما هم به لایف‌وب بپیوندید

با توجه به فراگیری موبایل‌های هوشمند و و شبکه ‎ها و رســـانه‎ های اجتماعی و نیز رقابتی شدن فضای کسب‌وکارها، نیاز سازمانها و شرکت‌ها به داشتن نگـرشیدقیق، علمی و قابل اتکا از داده‌های موجود در بستــر وب طی سال‌های بعد، لایف‌وب با بکارگیری جوانان متخصص کشــور و کسب دانش روز در این حـــوزه برای

مورد اعتماد شرکت و سازمان‌های برتر